Tel: 28195542 • info@opholdsstedet-jupiter.dk

Landtingvej 48 • 7830 Vinderup • 28195542 • info@opholdsstedet-jupiter.dk

Piger med etnisk minoritetsbaggrundMange erfaringer med piger af anden etnisk baggrund end dansk

Opholdsstedet Jupiter har i alle år modtaget unge, med etnisk minoritetsbaggrund, fx somalisk, bosnisk, arabisk og tyrkisk. Medarbejderene er godt rustet til at modtage disse piger, som ofte står med et ben i hver kultur, og som derfor har specifikke problemstillinger. Det kan fx handle om piger som er opvokset i traumatiserede familier, med manglende overskud til at varetage forældrerollen, eller om piger som har været udsat for negativ social kontrol.

 

Kulturforståelse og gensidig respekt

Det er vigtigt, at pigerne bliver mødt med omsorg og forståelse. Miljøet på Jupiter er præget af sammenhold og pigerne bliver gode til at passe på hinanden. Mangfoldighed og forskellighed italesættes og respekteres.

 

Piger med etnisk minoritetsbaggrund er velkomne.

Positive piger og godt ungdomsmiljø

Piger med etnisk minoritetsbaggrund kan følge sig trygge på Jupiter.

Opholdsstedet Jupiter har medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund

Landtingvej 48 • 7830 Vinderup • 28195542info@opholdsstedet-jupiter.dk

CVR: 25622219 • Opholdsstedet Jupiter • Landtingvej 48 • 7830 Vinderup • 28195542info@opholdsstedet-jupiter.dk