Hjem

Pigene på Jupiter  Deltager i skuespillet Løvernes KongeOpholdsstedet Jupiter ligger i region Midt Vest ved Vinderup ikke så langt fra Holstebro. Vi er et socialpædagogisk opholdssted for piger godkendt til 9 piger i alderen 12 – 17 år ved indskrivningen og med mulighed for efterværn. Vi er godkendt efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 5 og § 142, stk. 7. Her er plads til piger med indvandrebaggrund, piger med kraftigt omsorgssvigt, piger med diagnoser og uden diagnoser, piger med tab og traumer. På opholdsstedet Jupiter skaber vi traditioner og rammer for det gode liv. Vores opholdssted er rummeligt og at være rummelig betyder, at vi accepterer hinanden og vores forskellighed.  Udvikling bygger ikke på fordomme og på at være afvisende og fordømmende, men på inklusion.  Inklusion i alle dens former: samtaleterapi og fællesskab, individuelle hensyn. Den altafgørende faktor hos os er de voksnes kompromisløse engagement og pigernes egen lyst til at udforske verden sammen med andre.

En dagskole og 4 opholdssteder

bustrup dagskole moderne undervsning

Bustrup Dagskole

Hvem er i vores målgruppe?Vores elever er mellem 10 - 18 år og har svære personlige, sociale og adfærdsmæssige problemer. Vores elever har svært ved eller har...

bustrup-opholdssted

Opholdsstedet Bustrup

Opholdsstedet Bustrup ligger i region Midt Vest ved Skive. Socialpædagogisk opholdssted til 8 børn og unge i alderen 13 – 18 år med mulighed for efterværn....

Opholdsstedet Udsigten - Et trygt miljø at vokse op i

Opholdsstedet Udsigten

Hvem er i vores målgruppe?Vores elever er mellem 13 - 18 år og har svære personlige, sociale og adfærdsmæssige problemer. Vores elever er kriminalitetstruede og...

bustrup