Tel: 28195542 • info@opholdsstedet-jupiter.dk

Landtingvej 48 • 7830 Vinderup • 28195542 • info@opholdsstedet-jupiter.dk

Visitation og match af målgruppeNye beboere visiteres gennem leder Anders Svensson eller socialrådgiver Åse Sætervoll.
Efter indledende kontakt forventer vi at modtage relevante akter samt §56 handleplan således at der kan udarbejdes et tilbud. Almindeligvis har vi besøg af sagsbehandler og kommende beboer og forældre inden endelig anbringelse.

Skoleanbringelse visiteres gennem PPR i Skive Kommune.

 

Kontaktoplysninger

Leder Anders Svensson
28 19 55 42
info@opholdsstedet-jupiter.dk

Socialrådgiver Åse Sætervoll
22 38 96 18
aase@opholdsstedet-jupiter.dk

 

Visitation / match af målgruppe til Opholdsstedet Jupiter.

Socialrådgiver Åse Sætervoll

Visitation / match af målgruppe til Opholdsstedet Jupiter.
Opholdsstedet Jupiter for sårbare piger som har brug for et omsorgsfuldt opholdssted. Match af målgruppe essentiel.

Kender du en sårbar pige som har brug for et trygt opholdssted?

Kontakt os og hør hvordan vi kan være behjælpelige.

Anders Svensson
Telefon: 28 19 55 42
info@opholdsstedet-jupiter.dk

Landtingvej 48 • 7830 Vinderup • 28195542info@opholdsstedet-jupiter.dk

CVR: 25622219 • Opholdsstedet Jupiter • Landtingvej 48 • 7830 Vinderup • 28195542info@opholdsstedet-jupiter.dk