Tel: 28195542 • info@opholdsstedet-jupiter.dk

Landtingvej 48 • 7830 Vinderup • 28195542 • info@opholdsstedet-jupiter.dk

Målgruppe: Omsorgssvigtede piger / unge kvinder


Opholdsstedets har plads til 9 piger / unge kvinder som er 12 – 17 år ved indskrivningen.

Eksempler på hvad kendetegner vores piger 

  • Piger, der har været udsat for massivt omsorgssvigt p.g.a. forældres manglende forældreevne eller som ikke har haft brugbare voksne i deres opvækst.
  • Piger, der er identitetssøgende, men været uden for dem brugbare rollemodeller.
  • Piger. der har brug for trygge rammer i et tæt miljø.
  • Piger der er i risiko for at udvikle psykiatrisk diagnoser.
  • Piger, der har været på vej ud i kriminel løbebane eller har modtaget dom.
  • Piger, der mangler netværksfamilie.
  • Piger med lavt selvværd/selvtillid.
  • Piger, hvis skolegang igennem længere tid har været ustabil eller helt manglet.
  • Piger, der mangler tro og drømme for fremtiden.

Formålet med at bo på Jupiter er blandt andet at pigerne får respekt for andre og for sig selv, får mulighed for at opleve succes og har mulighed for at afprøve egne evner og din kreativitet. Måske ved de ikke altid selv, hvorfor det er gået galt, men de ved godt, at der skal noget til for at de kan undgå at komme længere ud i kriminalitet, stoffer og manglende lyst til livet. Det er her, opholdsstedet kan være en stor hjælp. Vores primære målgruppe: omsorgsvigtede piger.

Vi arbejder tæt sammen med skole- og uddannelsestilbud. For at få den bedste start på en ny periode i livet på Jupiter, anbefaler vi skolestart på Dagskolen på Bustrup, som er rummeligt og har gode erfaringer og ekspertise i at få en negativt skoleerfaring vendt til en positiv skolehverdag med afsluttende prøver.


Afgrænsning

Der kan ikke modtages unge i aktivt misbrug, som ikke er indstillet på at komme ud af dette.

Jupiters målgruppe omsorgsvigtede piger
målgruppe omsorgsvigtede piger

Landtingvej 48 • 7830 Vinderup • 28195542info@opholdsstedet-jupiter.dk

CVR: 25622219 • Opholdsstedet Jupiter • Landtingvej 48 • 7830 Vinderup • 28195542info@opholdsstedet-jupiter.dk