Tel: 28195542 • info@opholdsstedet-jupiter.dk

Landtingvej 48 • 7830 Vinderup • 28195542 • info@opholdsstedet-jupiter.dk

Ledige pladser opholdssted for piger §66 og §76Vi har pt. én enkelt ledig plads

Vi kan modtage piger / unge kvinder i alderen 12 – 17 år ved indskrivningen. Typisk har pigerne problemer hidrørende fra omsorgssvigt eller opvækst i familier med nedsat forældreevne, eller piger udsat for negativ social kontrol. (Se mere under Målgruppe).

Vi har en ungegruppe som er glade for at være på stedet, og som er gode til tage sig af nye medlemmer i fællesskabet.

Vi kan også modtage piger / unge kvinder med kort varsel.

 

Kontakt

Anders Svensson
28 19 55 44
info@opholdsstedet-jupiter.dk

PS. Note vedr. “Ledige pladser opholdsted for piger”
Hvis vi ikke har ledig plads hos os, så kan vi være behjælpelige med at finde et andet egnet opholdssted.

Ledige pladser på Opholdsstedet Jupiter: ledige pladser opholdssted for piger · §66 · §76

Landtingvej 48 • 7830 Vinderup • 28195542info@opholdsstedet-jupiter.dk

CVR: 25622219 • Opholdsstedet Jupiter • Landtingvej 48 • 7830 Vinderup • 28195542info@opholdsstedet-jupiter.dk