Tel: 28195542 • info@opholdsstedet-jupiter.dk

Landtingvej 48 • 7830 Vinderup • 28195542 • info@opholdsstedet-jupiter.dk

Værdigrundlag: Alle mennesker er ligeværdige


Jupiters værdigrundlag er, at vi betragter alle mennesker som ligeværdige.

På trods af opvækstvilkår, på trods af kulturelle forskelle, på trods af større eller mindre intelligens, på trods af fysiske, psykiske eller mentale lidelser: Alle mennesker skal have de samme vilkår og muligheder for at blive anerkendt, respekteret og for at kunne uddanne og udvikle sig som ligeværdige samfundsborgere, herunder i så stor grad som muligt tage ansvar for eget liv og velfærd.

 

Perspektiv

Perspektivet er, at pigerne modnes mod normaliteten og flytter ud når de er klar til at tage hånd om egen tilværelse. Medarbejdernes fokus er på den enkelte pige i fællesskabet. Gensidig tillid er afgørende i hverdagen – både ung og medarbejder og medarbejderne imellem.
De autentiske relationer opbygges sammen med medarbejderne, som er engagerede og motiverede i deres arbejde.

 

Faglig målsætning

Overordnet set er vores målsætning på Jupiter, at pigerne kommer i en god personlig og social udvikling og tilegner sig praktiske, uddannelsesmæssige og sociale færdigheder. De opdager, at der er plads til dem i et fællesskab – at der er brug for det, de kan bidrage med. De bliver ydende og rummelige mennesker. Som udgangspunkt får ALLE gennemført folkeskolens afgangsprøver samt kommer i gang med en ungdomsuddannelse eller arbejde.

 

Personlighedsudviklende oplevelser

Oplevelserne er de input og erfaringer, som vores piger får mulighed for, mens de er på opholdsstedet. Det er oplevelser, som er så særlige, vilde og betydende, at vores elever kan blive overvældede, så oplevelserne gør indtryk, så de rykker tættere sammen – og således at vi derved skaber rammerne for et fællesskab, hvor pigerne får tillid til hinanden og til de voksne.

Det er gennem de autentiske relationer og oplevelserne, at der skabes læring og udvikling.

Jupiters værdigrundlag er, at vi betragter alle mennesker som ligeværdige.

Jupiters værdigrundlag er, at vi betragter alle mennesker som ligeværdige.

 Vi betragter alle mennesker som ligeværdige.

Personlighedsudviklende oplevelser

… om Jupiter


Glade elever og gode resultater

80 % af alle de elever, der er gået til eksamen på Dagskolen Bustrup, består med minimum karakteren 2.
53% af vores tidligere elever er allerede inden for fem år efter at have været på opholdsstederne kommet ud af det offentlige system og klarer sig selv.

Vi skaber autentiske relationer

Kerneopgaven for medarbejderne er at skabe autentiske relationer til de unge. Et arbejde, hvor det såkaldt “fælles tredje” er et væsentligt element. “Liv, lyst og lærdom” er også en kerneværdi på Bustrup. – Det er lysten som skal drive værket, siger Anders Svensson, leder på Bustrup.

Plusser på kontoen – de små sikre succeser

Vi belønner eleverne for at motivere dem til at tage flere timer. Vi må også hele tiden sørge for, at de har succesoplevelser og får plusser på kontoen, siger Kirsten Andersson, som er afdelingsleder på dagskolen. På den måde arbejder vi med “de små sikre succeser”.

Elevernes behov er i fokus på Dagskolen på Bustrup

Dagskolen har mange lærerressourcer. Vores styrke er, at vi har fokus på, hvad der er bedst for den enkelte elev, og så gør vi det, siger Kirsten Andersson. Vores opgaver er, at have elevernes behov i fokus.

Landtingvej 48 • 7830 Vinderup • 28195542info@opholdsstedet-jupiter.dk

CVR: 25622219 • Opholdsstedet Jupiter • Landtingvej 48 • 7830 Vinderup • 28195542info@opholdsstedet-jupiter.dk